Terug naar homepage

Nieuws en activiteiten


Untitled Document
   
10-11-2017  
Oproep aan Alle Zusters en Broeders

Beheer en eigendom Land en Leven weer in eigen handen nemen 

restore

Aan                                                                          al onze                                                                 Zusters en Broeders,

Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook het Leven, dat in een eindeloze cirkel aan elkaar is geregen...

Als wij onze bossen beschermen, dan beschermen wij ook jullie bossen
Als wij onze water beschermen, dan beschermen wij ook jullie water
Als wij onze natuur beschermen, dan beschermen wij ook jullie natuur

Het leven en de toekomst van onze Kinderen staan op het spel. Ook van jullie Kinderen en hun toekomst.  Wij willen geen zieke bossen, geen verontreinigt water en geen kapotte natuur aan hen overdragen waarin Leven bijna onmogelijk is, en geen hoop voor de Toekomst.                                                                                                                                       Wij zijn vastbesloten om voor onze en jullie Kinderen op te komen en voor hun toekomst. Wij willen de bossen, het water en de natuur aan hen overdragen waarin het bruist van het Leven en vol belofte voor een gezamenlijke Toekomst.

Wij willen niemand dwingen, maar hebben jullie steun, solidariteit en vooral schouder nodig. Want wij willen jullie vragen naast ons te staan, schouder aan schouder, en ons gezamenlijk in te gaan zetten voor het Leven, Al het Leven en de Toekomst voor onze Kinderen.

Want God de Almachtige Schepper heeft de natuur, Moeder Aarde en al haar rijkdom toevertrouwd aan alle mensen en alle volkeren.

MENA! MURIA!

MALUKU, 10 november 2017

Saniri Adat Ina Ama AllifURU                                  Bangsa Adat AllifURU

one family

Taking back the management and ownership of Land and Life back in our own hands 

To                                                                             all our                                                                       Sisters and Brothers,

Everything is inextricably connected to each other Also, Life, which has been threaded together in an endless circle ...

If we protect our forests, we also protect your forests
If we protect our water, we also protect your water
If we protect our nature, we also protect your nature

The life and future of our children is at stake. Also your children and their future. We do not want to pass on to them sick forests, nor polluted water, nor destroyed nature, in which life is almost impossible, and without hope for the future.

But! We are determined to step up for our and your children and for their future. We want to pass on to them the forests, the water and nature brimming with life and full of promise for a common future.

We do not want to force anyone but we need your support, solidarity and, above all, shoulder. Because we want to ask you to stand beside us, shoulder to shoulder, and join us to stand up for life, all life and the future for our children.

Because God the Almighty Creator has entrusted nature, Mother Earth and all its wealth to all people and all peoples.

MENA! MURIA!

MALUKU, November 10, 2017

Saniri Adat Ina Ama AllifURU
Bangsa Adat AllifURU

 together

Gérer et posséder la terre et la vie dans ses propres mains 

À
tous nos frères et sœurs,

Tout est inextricablement lié l'un à l'autre, ainsi que la vie, qui a été unie dans un cercle infini

Si nous protégeons nos forêts, nous protégeons également vos forêts
Si nous protégeons notre eau, nous protégeons également votre eau
Si nous protégeons notre nature, nous protégeons aussi votre nature

La vie et l'avenir de nos enfants sont en jeu. Aussi vos enfants et leur avenir. Nous ne voulons pas leur transmettre des forêts malades, pas d'eau polluée, et aucune nature brisée dans laquelle la vie est presque impossible, et aucun espoir pour l'avenir.

Mais! Nous sommes déterminés à se lever pour nous et vos enfants et pour leur avenir.Nous voulons leur transmettre les forêts, l'eau et la nature dans lesquelles ils sont animés et pleins de promesses pour un avenir commun.

Nous ne voulons pas forcer qui que ce soit, mais nous avons besoin de votre soutien, de votre solidarité et surtout de votre épaule. Parce que nous voulons vous poser des questions à côté de nous, et nous rejoindre épaule à épaule ensemble pour la vie, toute la vie et l'avenir de nos enfants.

Parce que Dieu le Créateur Tout-Puissant a confié la nature, la Terre Mère, et toutes ses richesses à tous le monde et à tous les peuples.

MENA! MURIA!

MALUKU, 10 Novembre 2017

Saniri Adat Ina Ama AllifURU                              Bangsa Adat AllifURU