Terug naar homepage

Nieuws en activiteiten


Untitled Document
   
21-12-2017  
Vrede voor ons Allen

Undangan Upatjara

              logo

 Api Sakral di depan Istana Perdamaian

MALEIS

Undangan untuk mengambil bahagian dalam Upatjara Perdamaian pada tanggal 21 desember 2017, di depan kaki Istana Perdamaian di Den Haag.

Upatjara mulai djam 12:00 dengan Api Sakral akan dinjalakan, sampai djam 17:00u Uptajara akan dihentikan.  

kami datang dalam damai

Perdamaian adalah djalannja
Marilah katong bersama sama berdiri untuk damai di bumi , di depan perdamaian istana di Den Haag.

Suatu momen untuk berdiri diam
dan biarkan hati katong jang berbitjara
 tanggan dan tifa

katong berbitjara atas nama
mereka jang suara nja dimenghilangkan
mereka jang mentjari kemerdekaan karena masih hidup di bawah penindasan dan pendjadjahan.
mereka jang adalah pengungsi
mereka jang hidup dengan kelaparan
mereka jang tidak ada orang tua nja
mereka jang adalah miskin
mereka jang disiksa, dan jang sakit
mereka jang mana katong seng tahu keberadaan nja

tanggan dan bentuk nja
setjara pendek
damai untuk semua umat manusia dan semua bangsa2

NEDERLANDS

We nodigen je uit voor de Vredesceremonie op 21 december 2017 aan de voet van het Vredespaleis in Den Haag

Om 12 uur zullen we het vuur ontsteken, om 17.00 uur zullen we het vuur doven.

we kome in vrede
Vrede is de Weg
Kom laten we samen voor het Vredespaleis te Den haag staan voor de vrede

Een moment om even stil te staan
en onze harten te laten spreken
tangan dan tifa

namens
hen wiens stemmen geelimineerd zijn
  en die op zoek zijn naar Vrijheid en Onafhankelijkheid
  omdat ze nog steeds onderdrukt worden
hen die vluchtelingen zijn
hen die honger lijden
hen die geen ouders meer hebben
hen die in bittere armoede leven
hen die gemarteld worden, die ziek zijn
hen waarvan wij hun bestaan niet eens kennen

hand en vorm
kortom
Vrede voor ons allen
Vrede voor de gehele mensheid
Vrede voor alle volken