Terug naar homepage

Nieuws en activiteiten


Untitled Document
   
21-12-2017  
Vredesceremonie

 
wppd
Joke Steenvoorden, Nederlandse Grootmoedercirkel
Irene Hadjidakis - van Schagen, Silence for Peace
Ron Lazaroms, Vuurman
Marco Hadjidakis, Silence for Peace
seMUel Sahureka, Bangsa Adat AllifURU/St. Saka Mese Nusa AllifURU

 

vredespaleis
          het Vredespaleis                     

Een gordijn van mist hangt tussen ons en het Vredespaleis. Vaag ontwaart de vorm van het Vredespaleis zich tegen een mistig achtergrond. Alsof het zeggen wil dat Vrede  nog  ver is te zoeken. Kenmerkend voor de tijd waarin wij NU leven. Waarin macht en rijkdom in handen is van slechts een klein groepje mensen.   Tijd om ons Leven en Land (Moeder Aarde) weer in eigen handen te nemen. GENOEG IS GENOEG!

 
api sakral
                                      het Heilig Vuur
We komen bijeen, aan de voet van het Vredespaleis, we staan naast elkaar, en vormen een cirkel rondom het Heilig Vuur, dat in verticale Verbinding staat met de Great Creator, met 'God ( )' de Almachtige Schepper van Hemel en Aarde, de Bron van het Leven.  
 
we pray
                                       We bidden
We bidden voor Vrede. Vrede tussen alle mensen en Volken op aarde. We bidden voor vrijheid en onafhankelijkheid voor Volken die onderdrukt en bezet worden. We bidden voor eenheid en Broederschap tussen alle mensen en volken. We bidden voor een gezonde aarde en een gezonde natuur. We bidden voor een Toekomst voor alle Kinderen, ongeacht hun geloof, huidskleur, afkomst, en geslacht. We bidden voor een eerlijke mondiale samenleving, waar we delen in de rijkdom van Moeder Aarde. We bidden voor een wereld van Liefde en  Vrede!

 

honor our ancestors
                                         We eren             
We eren onze vader en moeder, we eren onze voorouders door een lied te zingen en aan hen op te dragen, een moment van stilte in acht te nemen, hen te gedenken. We eren onze broeders en zusters voor hen die er niet meer zijn, maar een belangrijke bijdrage hebben gegeven in hun leven voor hun volk en vaderland, maar zich ook inzetten voor alle volken en de hele mensheid. We eren hen die ons zijn voorgegaan en in wiens voetsporen wij hen nu volgen.

We brengen offers

Met ingetogen respect staan zij voor de Sacred Space, de Heilige Vierhoek, een moment van stilte. Even alleen met zichzelf . Met nog meer respect betreden zij de Sacred Space lopen rondom het Vuur. Met het gezicht naar het Vredespaleis staan zij stil voor het Vuur . Weer een ‘bevroren' moment.

Even later...
 
we offer

... opent zij haar hand en strooit haver in het Vuur.
Haver als symbool voor al het voedsel dat Moeder Aarde aan de mens schenkt. Voedsel gewonnen uit de natuur, nog puur en zuiver, zonder enige chemische toevoeging. Als een oproep om weer terug te keren naar pure en natuurlijke Voedsel van Moeder Aarde.

 
we offer

...offert hij tabak aan het Vuur. Tabak staat symbool voor verbinding tussen ons en onze Voorouders. Het ‘herstelt' en ‘onderhoudt' de verbinding, maar ook tussen ons en de natuur. Maar boven alles staat allereerst de Verbinding tussen de Great Creator, ‘God ( ) ‘ en de Mens. Foto rechtsboven.

...houdt zij een klein flesje met water in haar hand. Het is water uit vorige ceremonies. En brengt het in de Sacred Space, om daarna het aan de natuur weer terug te geven....                    

 
we sing
We zingen
We zingen vanuit onze harten, want alleen vanuit onze harten zullen we andere harten bereiken. En samen zullen we zingen om de Vrede te dienen.  
 
we honor
We eren het Water
We eren het water en verbinden het met Vrede vanuit onze harten, en het Vredespaleis. En we zullen ons inzetten om het water van de Vrede te laten stromen naar alle uithoeken van de aarde, want Vrede is de Weg.  
 
we drum
We drummen
We drummen aan de voet van het Vredespaleis, opdat het de deuren van het Paleis zal openen en de harten zal mogen bereiken van regeringen en politici om de Weg van Vrede te volgen, want Vrede is de Weg.
 
  de vorm              Lage Landen en Pacific

De vorm van de Ceremonie
We handelen vanuit ons gezamenlijk innerlijke besef, om de gezamenlijke vorm van ons collectief zijn te scheppen, dat nodig is om de Vrede te dienen.
 
sjofar