Terug naar homepage

Nieuws en activiteiten


Untitled Document
   
27-09-2019  
Inheemse block Staken voor het klimaat

Staken voor het  Klimaat

 27 september 2019 Den Haag

 

Inheems Block

Inheemse volken hebben het al decennia lang geroepen we als we zo doorgaan met de natuur te vernietigen, is er geen toekomst voor de Mens. 

Niemand wilt luisteren, toen niet. En nu? Nu wordt zelfs beweerd dat de inheemse volken de leiding moeten nemen om de wereld uit deze 'crisis' te helpen. Zij keven immers dichter bij de natuur, en zij hebben nog steeds die verbinding met de natuur.

In 1986 ging ik voor ik het eerst naar Maluku, toen zeiden de inheemse AllifURU bewoners al, dat het warmer is geworden.  Matahari punja panas tatikam. De warmte van de zon prikt als een naald op hun huid. Ook de natuur is aan het veranderen, sommige vruchten komen  later uit dan 'normaal'. Ze zagen al in dat er een verandering op komst is, en dat we ons anders moeten opstellen naar de natuur toe.

Vandaag 27 septemebr 2019, is er een Klimaat staking. Raki Ap wilt dan ook een inheemse blok die de stem van de inheemse volken laat horen.

 staken
 
staken
 
Raki Ap, met zijn kinderen
                staken   staken

Surinamers en Mapuche samen voor de natuur, Moeder Aarde!

 
staken
Ook AllifURU mensen nemen deel aan de inheemse blok. Hier AllifURU vrouiwen
      staken staken

 Daarbij mag de R.M.S. vlag niet ontbreken.

Hieronder vinden jullie een Oproep van AllifURU Adatoudsten in 2010.

zie Nieuwsbericht-Historie:  13 september 2010

Vertaald uit het AlifURU Wemale taal:

SERUAN NUNUSAKU

OPROEP AAN ALLE REGERINGSLEIDERS EN STATEN

Vandaag, 9 juli 2010, is de AlifURU Raad van Adatoudsten in Maluku voor een buitengewone zitting bij elkaar gekomen om te praten over een speciale traditionele drumceremonie met een urgente boodschap voor de wereldleiders .

Allereerst wil de AlifURU Raad van Adatoudsten in Maluku haar solidariteit betuigen met alle inheemse volken in de wereld.

Op 13 september 2007 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken aangenomen.

Nu, 3 jaar later, staan wij hier, en met alle inheemse volken kunnen wij u zeggen dat onze situatie niet is veranderd of verbeterd.
Van generatie op generatie zijn wij, de inheemse volken, de Hoeders van Moeder Aarde. Wij zien het dan ook als onze plicht om Moeder Aarde en haar natuur te beschermen en te waarborgen voor onze nazaten.

Maar in naam van de vooruitgang hebben wij te kampen met illegale houtkap, leegroof van onze gronden en zeëen en onrechtmatige landonteigening;
worden wij nog steeds niet gehoord;
worden wij nog steeds onderdrukt en uitgebuit;
wordt ons bestaan en onze aanwezigheid in veel gevallen ontkend;
worden onze kinderen goed onderwijs onthouden;
zijn velen van ons nog steeds slachtoffers van schendingen van mensenrechten, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Allemaal gepleegd in naam van de vooruitgang.

In naam van de vooruitgang is Moeder Aarde en de natuur ernstig verstoord.
In naam van de vooruitgang heeft de wereld daarom te kampen met klimaatverandering en milieuproblemen.

Daarom zal op 13 september wereldwijd een culturele manifestatie worden gehouden, waarmee wij alle regeringsleiders en staten oproepen om de Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken te respecteren en na te leven.

Wij en alle inheemse volken roepen op tot een halt van de aanwezigheid, toevoer en opbouw van (para) militaire eenheden op onze nationale gronden,
Wij eisen een onmiddellijke stop op de roofbouw van delfstoffen in onze traditionele leefgebieden.
Wij dringen aan op het erkennen van onze Waardigheid en ons Recht op zelfbeschikking.

Wij roepen op tot het volledig erkennen en effectief implementeren van de Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken en in het bijzonder dat onze instemming gebaseerd moet zijn op vrijheid, betrokkenheid en vooraf geinformeerd te zijn.

Wij en andere inheemse volken hopen dat deze oproep wordt gehoord en dat er gevolg aan wordt gegeven, zodat Moeder Aarde kan genezen en de natuur weer hersteld kan worden. Voor het voortbestaan van ons als Inheemse volken en om de toekomst van de mensheid veilig te stellen.

Namens de AlifURU Raad van Adatoudsten in Maluku.

Was getekend door middel van duimafdruk en in aanwezigheid van alle aanwezigen,


W. Hayoto