Terug naar homepage

Nieuws en activiteiten


Untitled Document
   
01-10-2019  
Aardbeving treft Maluku

  MALUKU ZWAAR GETROFFEN DOOR AARDBEVINGEN
                                                                                                    Om de mensen in Maluku hulp te kunnen bieden kunt u uw donatie overmaken op:

Ibannr NL38 INGB 0009 2372 28
St. Fund Rescue Maluku Sekaran

Ovv Aardbeving Ambon

                                                                                                 Op 26 september j.l. werd het eiland Ambon opgeschrikt door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. De aardbeving begon op het eiland Seram aan de zuidkust en ‘verplaatste' zich naar het eiland Haruku om daarna op het eiland Ambon toe te slaan.

Er is geen gevaar voor een tsunami, volgens de autoriteiten, alleen door de hevige schokken, durven veel bewoners niet terug te gaan naar hun dorpen. De afgelopen dagen werden er alleen al op het eiland Ambon meer dan 1000 lichte schokken geteld. Dit betekent dat vanaf 26 september tot en met 6 oktober per dag gemiddeld 100 schokken plaatsvonden.

rusak   bewoners van wiens woning zwaar beschadigd is door de aardbeving

Veel huizen zijn verwoest of hebben veel schade opgelopen. Tot nu toe zijn 30 dodelijke slachtoffers gevallen w.o. 3 jonge kinderen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook een aantal studenten toen het gebouw waar zij zaten was ingestort. En 150 licht tot zwaar gewonden, sommigen zijn levend onder het puin vandaan gehaald.

Indonesische regering,

Maluku is een last 

De Indonesische regering eist dat de bewoners teruggaan naar hun verwoeste dorpen en niet hoeven te rekenen op hulp. Maluku is eerder een last in hun ogen. Hulp wordt dan ook heel beperkt gegeven.

In enkele dagen wordt Maluku getroffen door een reeks van aardbevingen, eergisteren 5 oktober werden de bewoners aan de zuidkust van Seram in de omgeving van Amahei opgeschrikt door een aardbeving. Uit angst vluchten bewoners van enkele dorpen w.o. Amahei de bergen op en naar hoger gelegen gebieden. Nu schijnt ook Aru getroffen te zijn door een aardbeving. Aru is een eilandengroep dicht tegen Australie aan.

rusak de schade aan woningen is enorm, sommige woningen zijn totaal verwoest

Het is moeilijk om nu de crisis en de paniek die de aardbeving heeft veroorzaakt in kaart te brengen. Deels doordat de aardbeving zich lijkt te verplaatsen en andere eilanden in Maluku ook worden getroffen. Een inschatting te maken om hoeveel mensen en gezinnen het gaat is nog niet mogelijk, omdat ook veel bewoners overdag naar hun huizen gaan maar 's avonds weer de hoger gelegen gebieden opzoeken. Op het eiland Haruku schijnen bewoners van alle kustdorpen naar de bergen gevlucht te zijn.

Vanaf het moment dat de aardbeving zich voordoet, wordt op het eiland Ambon bewoners die hun getroffen dorpen ontvluchten opgevangen door andere dorpsbewoners die op hoger gelegen gebieden wonen.

De dorpsbewoners die hun gevluchte medemensen opvangen zijn helaas ook maar beperkt in de middelen waarover zij op dit moment ter beschikking hebben.

Op dit moment ontbreekt het vooral aan tenten en ander materiaal om de honderden bewoners die hun dorpen ontvlucht zijn een onderkomen te kunnen geven. Hoewel hulp wordt geboden gebeurt dit op kleine schaal, heel veel mensen blijven nog steeds verstoken van hulp. Verblijven in zelfgemaakte tenten, geen voldoende drinkwater, voedsel, medische hulp en zorg.

rusak

onbewoonbaar verklaard....

Waar NU behoefte aan is:

Tenten, dekens, matrassen, voedsel voor babies, pampers, drinkwater en voedsel, medicijnen en medische zorg.

Hulp komt alleen van andere dorpsbewoners en van particuliere organisaties. Zoals eerder aangegeven de Indonesische regering weigert hulp te bieden aan Maluku.

Want Maluku is een last, aldus de Indonesische regering.

Om de mensen in Maluku hulp te kunnen geven gaan wij van het Front Siwa Lima en Saka Mese Nusa AllifURU samenwerken met Red Maluku Sekarang een Stichting die al heel veel heeft gedaan en nog steeds bezig is om mensen in Maluku te ondersteunen. U kunt uw donatie overmaken op:

Ibannr NL38 INGB 0009 2372 28
St. Fund Rescue Maluku Sekaran

Ovv Aardbeving Ambon