Terug naar homepage

Nieuws en activiteiten


Untitled Document
   
16-10-2019  

Verbinden met de natuur

=

Verbinden met de Toekomst

 sem

Openlucht theater Zonneheuvel in Doorn

Een bewolkte dag, en de zon zal zich niet gauw laten zien, werd ons al beloofd. Maar het wordt wel een bijzondere dag. Praten over de natuur is praten over de toekomst. Over wiens toekomst? 

Praten met 150 leerlingen van de Revius Lyceum Doorn over de natuur. Praten over hun toekomst en hen daarin ondersteunen met woord en daad.

 ivon  sem
foto links. Ivon Pieterse inititaiefneemster van deze bijzondere dag is ook docente aan de Revius Lyceum Doorn. Ivon stelt mij voor aan de leerlingen en of ik verder iets over mij wilt vertellen.
 opening

Ik ben seMUel Sahureka van Moluks Alfoerse afkomst. In 1950 werd mijn vader  samen met andere Ambonese Knil soldaten met hun gezinnen onder dienstbevel naar Nederland overgebracht.

Ik ben in Nederland geboren en heb een woelige jeugd gekend. In doorvoerkampen gewoond, kampen waar ze in de Tweede W.O. Joden tijdelijk onderbrachten voor ze naar Duitsland werden afgevoerd.

Ik heb geworsteld met wie en wat ik ben, en ben op zoek gegaan naar mijn identiteit. Heel Europa doorkruist en uiteindelijk naar Maluku, het geboorteland van mijn ouders. 

 sem

In Maluku heb ik mijzelf terug mogen vinden, maar kwam ook andere minder leuke gevallen tegen. Hoe de natuur daar wordt vernietigd door illegaal houtkap. Inheemse bewoners die hun oerwouden wilden beschermen vermoord worden. Sommigen werden van hun leefgebied verjaagd om plaats te maken voor palmolieplantages of cacao/suiker plantages.

Op dit moment wordt Maluku getroffen door zware aardbevingen, mensen vluchten naar hoger gelegen gebieden, uit angst voor een tsunami. Tot nu toe vinden er nog steeds naschokken plaats, per dag ongeveer 80, in totaal al meer dan 1000. Leerlingen van jullie leeftijd kunnen niet naar school gaan sinds de eerste zware aardbeving 26 september j.l.

 sem

Als we praten over de natuur, dan praten we over jullie toekomst. En de toekomst van jullie leeftijdsgenoten wereldwijd. We kunnen de bossen hier in Nederland beschermen maar als ze doorgaan met het ontbossen elders in de wereld, dan zullen de gevolgen ervan niet lang daarna hier in Nederland ook te merken zijn.

Besef dat beslissingen die nu worden genomen welke direct of  indirect invloed kan hebben op de natuur bepalend is voor jullie toekomst en die van jullie kinderen en kleinkinderen. 

Weet ook dat in Maluku en andere landen in de wereld mensen die hun oerwoud of natuurgebied beschermen het met de dood moeten bekopen.

      sem    sem

Verbinden met de natuur.                                                        De toestand van onze natuurlijke leefwereld is zorgwekkend. De grond waarop we wonen en leven raakt steeds meer vervuild, en water dat we drinken is verontreinigd. En is de lucht die we inademen nog wel schoon? Onze energiebronnen zoals aardolie, aardgas en steenkool raken uitgeput waardoor men naar andere energiebronnen gaat zoeken. Tremen zoals groene energie.

 

 
milenium
 janine
 
  janine janine
 
 janine
 
 janine
 
  advies  poster