Terug naar homepage

Inheemse volkeren - Wie zijn ze?


 Inheemse Volkeren,
en hun Recht om te Bestaan

Wie zijn ze?

Inheemse volkeren zijn de oorspronkelijke groepen bewoners van een
grondgebied lang voordat andere volkeren en culturen zich er
vestigden. Er zijn wereldwijd ongeveer 5000 inheemse volkeren met
een totale populatie van 350 miljoen mensen.

        Foto: Guus Geurts