Terug naar homepage

Het AlifURU Volk


 AlifURURumahNene

‘Wij, het AlifURU volk,

zijn de Oorspronkelijke bewoners van Maluku'.

Ons Verhaal......

is het verhaal van het unieke maar bijna vergeten inheemse ‘AlifURU volk' dat in zijn Bestaan wordt bedreigd.

Het AlifURU volk, worstelend met zijn verleden, is op zoek naar zichzelf, naar zijn eigen identiteit en geschiedenis. Met maar één doel: Het recht om het bestaan als volk blijvend te waarborgen.

Aan de hand van de bouwstenen van onze eigen cultuur en geschiedenis vervat in (mondelinge) overleveringen, en oeroude kapata's proberen we de contouren van ons zelfbeeld te ontwaren en bloot te leggen.

We willen ons, vanuit ons hervonden zelfbeeld aan de wereld presenteren zoals we zijn, en niet met een door anderen opgelegd (zelf)beeld.

...‘ Identiteit als Spiegel van jezelf '... 
                       AmaRessi, ‘Op zoek naar mijn Matarumah'

Sinds mensenheugenis hebben wij hier geleefd. Dit is het Land dat
‘God' ( ) aan onze voorouders heeft geschonken. Een Land met zijn unieke flora en fauna, zijn bergen en rivieren en de zee die ons eilandenrijk omspoelt.

Op oude landkaarten werd de zee rondom de eilanden nabij Australië Laut AlifURU (AlifURU zee), of Laut AraFura (AraFura zee) genoemd.

Het AlifURU volk onderscheidt zich op grond van zijn cultuur, geschiedenis, taal en voorkomen sterk van de rest van Indonesië. Net als de Papua's (Irian Jaya) en de Aboriginals van Australië behoren zij tot de Melanesiërs

...'Ons Land is een Recht dat wij van ‘God'( ) hebben gekregen'...
Tua2 Adat Ceram, 2005

Aantal                                                                                                  De grootte van het AlifURU volk wordt geschat op 2.1 miljoen waarvan een groot aantal buiten de Maluku wonen. Verspreid over het gehele Indonesische archipel wonen grote concentraties op bijv. Java (m.n. Djakarta) en Nieuw-Guinea e.a. eilanden.

*
Sinds 1950 voert de Indonesische regering een transmigratie politiek waarbij duizenden Javanen e.a. bevolkingsgroepen overgebracht worden naar Maluku (Ceram en Ambon). Het exacte aantal is moeilijk te bepalen. Geschat wordt dat het om honderdduizenden gezinnen gaat. Ook naar Irian Jaya (Nieuw-Guinea) waren en worden nog steeds honderden Javanen getransmigreerd.

Religie                                                                                              Het aantal mensen die de Islam belijden ligt op 51%, het aantal Christenen op 48% en 2% houdt nog het oude AlifURU geloof aan.

Ligging                                                                                       Gelegen tussen de Filippijnen in het noorden en Australië in het zuiden, telt het eilandenrijk (ongeveer) 1.000 eilanden. Men maakt onderscheid tussen de Noord- en Zuid-Molukken. De Noord-Molukken worden gevormd door de eilanden Halmaheira, Ternate, Tidore, Batjan, en de Obi- en Soela eilanden. De Zuid-Molukken bestaan uit Ceram, Buru, Ambon, UlliAssers*, Banda-, Kei-, Aru-, en Tanimbar-eilanden, Kisar en Wetar.

* ook wel Lease groep genoemd: Haruku, Saparua en Nusalaut.
Overgangsgebied

De Molukken worden gezien als een overgangsgebied tussen het vasteland van Azië en Australië. Dit betekent enerzijds dat bepaalde planten- en diersoorten die alleen op het vaste land van Azië voorkomen ook op Maluku zijn te vinden. En niet op Australië. Anderzijds komen bepaalde planten en diersoorten van Australië ook op Maluku voor en niet in Azië.
Banda zee

Tussen het eiland Ceram en Kisar in het zuiden, domineert de Banda zee als één van de diepste zeeën ter wereld, meer dan 7.000 meter diep.