Terug naar homepage

Maluku NU, beschrijft de huidige situatie van het Land en de inheemse AlifURU volk.


  ...'Als wij verdwijnen, verdwijnt de Alam met Ons'...

              Tua2 Adat Ceram, Maluku

Onze Alam in gevaar!
Alam is onze natuurlijke leefomgeving. Een natuurlijke leefomgeving die voornamelijk uit tropische regenwoud bestaat. Maluku is dan ook een eilandengroep die overwegend bedekt is met tropisch regenwoud. Kenmerkend voor tropische regenwouden is het complexe ecosysteem dat de aanwezigheid van een aanzienlijk grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten mogelijk maakt. Tropische regenwouden bieden dan ook een rijkdom aan biodiversiteit. Van alle op aarde levende planten en dieren komen 60% tot 90% voor in tropische regenwouden.
 
 
Binnenland Ceram
 

Het is daarom belangrijk ons in te zetten voor het behoud van de tropische regenwouden, ze vormen immers ook de longen van de Aarde. Het behoud van de tropische regenwouden van Maluku met haar eigen unieke ecosysteem en biodiversiteit is van levensbelang voor het (voort)bestaan van het AlifURU volk.                                                                                                                Samen met Adat vormt Alam onze Leefwereld. Adat is onze leefwijze. Een eeuwenoude leefwijze waarbij het AlifURU volk het ecosysteem van de regenwouden zoveel mogelijk ongeschonden laat.

Echter de tropische regenwouden in Maluku dreigen (snel) te verdwijnen. De laatste decennia vormen illegale houtkap, onrechtmatige landonteigening en de overplaatsing van duizenden transmigranten met name op de eilanden Ceram en Buru een ernstige bedreiging voor de tropische regenwouden van Maluku en haar inheemse AlifURU volk.                                                

 
 
illegale houtkap en ontbossing Ceram

Ontbossing 

Grote hectare oerwouden verdwijnen door illegaal houtkap dit gebeurt op de eilanden Ceram, Buru tot aan de zuidelijke eilanden Tanimbar, Wetar en Romang. Houtkap of het ontbossen hoeft niet alleen t.b.v. export van het hout te zijn maar ook voor het aanleggen van plantages zoals cacao, palmolie of rijstvelden, of het huisvesten van grote groepen transmigranten uit Java en andere eilanden buiten Maluku. Maar ook voor het exploiteren van grondstoffen zoals, goud, koper, nikkel , gas en olie en voor het bouwen van fabrieken of kazernes voor het Indonesische leger en politie. 

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: SK.162/VI-BPHA/2009
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
PERIODE TAHUN 2009 - 2018 ATAS NAMA PT. KARYA JAYA BERDIKARI
PROVINSI MALUKU

SK.162/VI-BPHA/2009 - PDF

 Bovenstaand besluit - 19 juni 2009-  gaat uit van de Indonesische Regering om houtkap in Maluku (= bezet grondgebied Republik Maluku Selatan) zogenaamd te legaliseren.

                                                                                                                Indien de ontbossingen doorgaan zal het AlifURU volk niet alleen zijn voedsel-voorziening verliezen, maar zal het ecosysteem totaal ontwrichten en de natuur onherstelbaar beschadigd worden. De biodiversiteit van een uniek gebied dreigt voorgoed verloren te gaan. Erosie en overstromingen treden al spontaan op, op Ceram, Buru, Ambon, Tanimbar en andere eilanden.