Terug naar homepage

Maluku NU, beschrijft de huidige situatie van het Land en de inheemse AlifURU volk.


  ...'Als wij verdwijnen, verdwijnt de Alam met Ons'...

              Tua2 Adat Ceram, Maluku

Onze Alam in gevaar!
Alam is onze natuurlijke leefomgeving. Een natuurlijke leefomgeving die voornamelijk uit tropische regenwoud bestaat. Maluku is dan ook een eilandengroep die overwegend bedekt is met tropisch regenwoud. Kenmerkend voor tropische regenwouden is het complexe ecosysteem dat de aanwezigheid van een aanzienlijk grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten mogelijk maakt. Tropische regenwouden bieden dan ook een rijkdom aan biodiversiteit. Van alle op aarde levende planten en dieren komen 60% tot 90% voor in tropische regenwouden.
 
 Binnenland Ceram
 

Het is daarom belangrijk ons in te zetten voor het behoud van de tropische regenwouden, ze vormen immers ook de longen van de Aarde. Het behoud van de tropische regenwouden van Maluku met haar eigen unieke ecosysteem en biodiversiteit is van levensbelang voor het (voort)bestaan van het AlifURU volk.                                                                                                                Samen met Adat vormt Alam onze Leefwereld. Adat is onze leefwijze. Een eeuwenoude leefwijze waarbij het AlifURU volk het ecosysteem van de regenwouden zoveel mogelijk ongeschonden laat.

Echter de tropische regenwouden in Maluku dreigen (snel) te verdwijnen. De laatste decennia vormen illegale houtkap, onrechtmatige landonteigening en de overplaatsing van duizenden transmigranten met name op de eilanden Ceram en Buru een ernstige bedreiging voor de tropische regenwouden van Maluku en haar inheemse AlifURU volk.                                                

 
 illegale houtkap en ontbossing Ceram