Terug naar homepage

Projecten


U kunt ons Helpen!

St Nusa AlifURU komt op voor en beschermt de Rechten van het inheemse AlifURU volk.

Om het werk van St Nusa AlifURU mogelijk te maken kan U ons helpen door donateur te worden.

Donaties:

Een stichting dankt haar voortbestaan aan donaties en fondsen. Zo ook stichting Saka Mese Nusa AlifURU.
Steun ons om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Steun onze projecten ten behoeve van het AlifURU volk in de Molukken en daarmee het AlifURU volk om haar bestaansrecht als inheemse volk terug te krijgen.      

Vrijwillig                                                                         - U kunt vrijwillige donaties storten op ons girorekeningnummer. 5192223 t.n.v. Stichting Saka Mese Nusa AlifURU, Postbus 11432, 1001 GK Amsterdam.

Donateur                                                                       - U kunt een donateurschap aangaan. Dit kan vanaf € 5 per maand. Een hoger bedrag per maand stellen we natuurlijk zeer op prijs. U kunt zelf een machtiging aan uw bank geven of de stichting machtigen maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven.                                   

Adoptie
- Financiële adoptie: adopteer een (deel) project. Deze adoptie duurt tot de realisatie van het project. De stichting geeft aan hoeveel een project in zijn totaliteit kost en u kunt zelf bepalen hoe groot uw financiële adoptie zal zijn. Uw financiële adoptie kunt u aangeven per post: Stichting Saka Mese Nusa AlifURU , t.a.v. de projectbeheerder, Postbus 11432, 1001 GK Amsterdam of per email: info@nusaalifuru.org


Onderstaand vindt u een aantal projecten waar St Nusa AlifURU zich voor wil inzetten:
Dagelijks ondervindt het AlifURU volk de onrechtvaardige situatie waarin het leeft. Het gebrek aan de nodige financiën vormt een grote belemmering voor vele AlifURU ouders om hun kinderen (goed) onderwijs te laten volgen. Ook een beroep doen op de gezondheidszorg -voorzover deze aanwezig/bereikbaar is- is vanwege de financiën niet mogelijk.                                                                         St Nusa AlifURU ondersteunt de inheemse AlifURU volk op sociaal maatschappelijk gebied. 
- Onderwijs en Gezondheidszorg
 
Ook wil zij gezamenlijk met het AlifURU volk de tropische regenwouden in Maluku beschermen. Van belang is hierbij het herstellen en in stand houden van het Adat systeem, het behoud van de AlifURU identiteit, taal en cultuur en het versterken van de bewustwording van het AlifURU zijn. Daarbij zal meer kennis over de geschiedenis van het AlifURU volk een belangrijke bijdrage zijn.
- Beschermen tropische regenwouden 
- Herstel en in stand houden Adat 
- Meer bewustwording AlifURU identiteit taal, en cultuur     
- Reconstructie van de AlifURU geschiedenis
 
Ook is St Nusa AlifURU van mening dat het AlifURU volk vanuit zijn inheems zijn volledig en gelijkwaardig in kwesties die het aangaat moet kunnen participeren in de wereldpolitiek. St Nusa AlifURU ziet dan ook als zijn bijzondere taak het AlifURU volk bewust te maken van zijn rechten als inheemse volk.
- Ontwikkelen van (internationale) tools en vaardigheden t.b.v. het inheemse AlifURU volk in Maluku. Zie Inheemse Volkeren - VN Verklaring
- Lobbywerk op internationaal niveau
 
Dagelijks ondervindt het AlifURU volk de onrechtvaardige situatie waarin het leeft. Uitbuiting, corruptie en systematische onderdrukking bedreigen het AlifURU volk in zijn bestaan. Het schenden van mensenrechten vindt nog steeds plaats.
- Laat Uw stem horen. Toont Uw solidariteit