Terug naar homepage

Organisatie - Missie


Missie

‘De toekomst is van ons Allemaal'. Een toekomst waarin ook Inheemse volkeren volledig dienen te participeren in de wereldgemeenschap en de wereldpolitiek. Daartoe moeten ze in staat worden gesteld zich zelf te ontwikkelen als Volk en Individu vanuit wie en wat ze zijn, hun eigen identiteit, geschiedenis en cultuur. Inheemse volkeren zullen moeten worden erkend als volwaardig en gelijkwaardig aan alle andere volkeren. Stichting Nusa AlifURU ziet het dan ook als haar bijzondere taak om inheemse volkeren, in het bijzonder het AlifURU volk hier in woord en daad bij te staan.

Vanuit de oorsprong van ons mens zijn, ‘Alle mensen zijn gelijk' zullen andere volkeren samen met inheemse volkeren eensgezind moeten werken aan de opbouw van een rechtvaardiger wereld.
Alleen op die manier is er een toekomst voor ons Allemaal!

 

...‘Toekomst is de Tijd die onderweg is naar Ons toe!'...

                                       AmaRessi, ‘Op zoek naar mijn Matarumah'