Terug naar homepage

Organisatie - Doelstelling


 zon, strand en palmbomen

  

...‘Zon, zee en strand. MALUKU MANIS E!'... 
         AmaRessi, ‘Op zoek naar mijn Matarumah'

     

Doelstelling

Stichting Nusa AlifURU stelt zich ten doel op te komen voor de rechten van Inheemse Volkeren en deze rechten te beschermen, in het bijzonder die van het AlifURU volk in de Molukken.

In de statuten wordt het in artikel 2 als volgt omschreven:

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
a. het opkomen en beschermen van de rechten van alle inheemse volkeren in het algemeen en die van het Moluks AlifURU volk in de Molukken in het bijzonder.
b. het verrichten van alle verdere hande- lingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn