Terug naar homepage

Organisatie - Samenwerken


Samenwerken

Stichting Nusa AlifURU streeft naar het leggen van contacten en het samenwerken met andere inheemse volkeren (Papua, Mapuche, Hawaii en de Mong e.a.), organisaties en particulieren. Daarbij zal Stichting Nusa AlifURU ook gebruik maken van de expertise van deze organisaties of personen die op grond van hun specialisme, studie en ervaring de nodige kennis en vaardigheden hebben eigen gemaakt.

Activiteiten

Via het geven van mondelinge en schriftelijke informatie en andere activiteiten probeert Stichting Nusa AlifURU het grote publiek bewust te maken van de leefsituatie van Inheemse volkeren, in het bijzonder die van het AlifURU volk. Daarbij zal Stichting Nusa AlifURU zich ook richten tot regeringen, politieke partijen, organisaties e.a.