Terug naar homepage

Organisatie - Bestuur


Bestuur en Oprichters/Uitvoerders

     
Bestuur:
Voorzitter/Secretaris : dhr. R. Assenberg
  :  
Penningmeester : dhr. D. Tuynman
 
Oprichters/Uitvoerder(s) : dhr. M.S. Talarima 
  : dhr. S.M.J. Sahureka
     
Overleden  16 juni 2013
   dhr. W.Poppe
     
In de nabije toekomst zal gestreefd worden naar uitbreiding van taken en functies in overeenstemming met het realiseren van de korte en middellange termijn doelen.