Terug naar homepage

Het AlifURU Volk - NunuSaku


 

Uitzicht op het gebied van NunuSaku

 

...'NunuSaku de 4 hoeken, 4 zuilen, 4 elementen, 4     windrichtingen, 4 rivieren, 4 menskinderen.....
4 een heilig getal!'...


        AmaRessi, 'Op zoek naar mijn Matarumah'

NUNUSAKU

Toen het Begin er reeds was schiep ‘Tunai ‘ ( ) de mens(en), en plaatste hen - man en vrouw - op NunuSaku. Na enige tijd werd NunuSaku als woon- en leefgebied te klein. ‘Tunai ‘ ( ) besloot dat de mensen uit NunuSaku weg moesten gaan.
Zo trok de eerste groep mensen weg uit NunuSaku. De 4 grote rivieren volgend kozen zij hun weg. Een groep volgde de rivier Sopalewa naar het Noorden. Een andere ging naar het Westen de loop van Eti volgend. Weer een andere ging via de Tala naar het Zuiden. En de laatste groep trok naar het Oosten, een 4e rivier volgend.

Sommigen vestigden zich in de omgeving van NunuSaku, op Maluku. Zij bleven achter om over NunuSaku te waken. De rest van de mensen trok verder de wereld in. Zo verspreidde de mensheid zich over Nusa Ina (Moeder Aarde).

 
 Wat onze Kapata's ons vertellen
NUNUSAKU
        NunuSaku ai uwe kwanale                   nian maka nluti Tamata
NunuSaku de Levensboom
de geboorteplek van de Mens

 

Levensboom
‘Nunu e', de Levensboom bevindt zich op NunuSaku. De levensboom staat symbool voor het Leven. Het Leven dat ‘Tunai' de ‘Almachtige Schepper'( ) aan, AlifURU, de eerste Mens had geschonken. Volgens de AlifURU overleveringen schiep ‘Tunai'( ) de eerste Mens, Man en Vrouw op NunuSaku. NunuSaku wordt dan ook beschouwd als de ‘geboorteplek' van de eerste Mens. ‘Tunai' ( ) plaatste de Mens te midden van al het andere Leven van zijn Schepping en vertrouwde hen Nusa Ina (Moeder Aarde) toe.

Citaat
Oppenheimer toonde aan dat de mythe van de 'Boom van het Leven' oorspronkelijk uit de Molukken kwam en zich zover verspreid heeft als naar het Nabije Oosten en de vallei van Mexico, op een manier die verbazingwekkend overeenkomt met een genetische afvloeiing van migrerende menselijke bevolkingen.

Bron: boek LeMUria, The lost civilization. Auteur Fr Joseph


 
NUNU E
Nunu e Nunu e
Nunu e Nunu e
NunuSaku Nunu e
NunuSaku le Nusa Ina
 
 
 
 
 
 Pohon beringin,
adalah Pohon Kehidupan.
NunuSaku
ituh tempatnja Pohon Kehidupan.
Dari NunuSaku ketong,
Manusia menyebar diseluruh dunia.
 
 
 
 
 
De Waringin boom,
is de Levensboom
Op NunuSaku
bevindt zich de Levensboom
Vanuit NunuSaku hebben wij, de mens
Ons over Moeder Aarde verspreidt

 
 
 
NunuSaku
NunuSaku bestaat uit twee woorden. Nunu E en Saku, beide komen voort uit onze oorspronkelijke AlifURU taal. Nunu E is de waringin boom, die de ‘Boom van het Leven' symboliseert. Saku is de Heilige plek, daar waar de navelstreng van de Mens is. Het is de plek waar ‘Tunai'( ) de eerste Mens -Man en Vrouw- gevormd heeft uit klei.

Ceram
NunuSaku, de geboorteplek van de Mens, is gelegen op Ceram. NunuSaku bevindt zich in het gebied waar de 4 rivieren ontspringen op West Ceram. De 4 grote rivieren zijn de Tala, de Eti, de Sopalewa en een 4e rivier. Opmerkelijk is dat over het bestaan van de 4e rivier door onze voorouders nooit werd gesproken. Evenmin werd de naam van deze 4e rivier genoemd. Kennelijk vervulde de 4e rivier een belangrijke rol toen de mensen wegtrokken uit NunuSaku.

4 Menskinderen
De eerste mensen trokken in groepen weg uit NunuSaku en hun kindskinderen (nageslacht) bevolkten de aarde tot in alle 4 hoeken. Het zijn de kindskinderen van de 4 Menskinderen. De 4 Menskinderen zijn de kinderen van de AlifURU, de eerste Mens, Man en Vrouw. De eerste Mens, AlifURU waren het eerste Ouderpaar, Vader en Moeder.

Uit de 4 Menskinderen zijn alle volkeren voortgekomen maar ook de 4 menssoorten, de witte mens, de gele mens, de zwarte mens en de bruine mens.


   
AlifURU
AlifURU
AlifURU wordt gevormd door 2 woorden nl.:
Alif, dat begin of eerste betekent.
URU, betekent mens of hoofd.
AlifURU betekent dus de eerste Mens, man en vrouw.

Indien we aan URU de betekenis Hoofd toekennen dan volgen hier een 2 tal andere interpretaties uit dat ook vanuit onze sedjarah en bahasa AlifURU is te verklaren.

Nusa Ina
‘Tuna'( ) schiep de Mens en plaatste hen te midden van Al het andere Leven van zijn Schepping. En ‘Tuna'( ) gebood de Mens de wereld in te trekken en deze te bevolken. En de aarde (wereld) schonk Alles wat de Mens nodig had. Van voedsel, medicijn, kleding en gereedschap tot wapens toe. De aarde is als een Moeder die haar Kinderen voedsel en kleding geeft. En ‘Tunai'( ) vertrouwde Nusa Ina, leze Moeder Aarde toe aan de Mens.
Toen de eerste mensen uit NunuSaku wegtrokken om zich overal op Nusa Ina te vestigen deden zij de Gelofte aan ‘Tunai'( ) met zorg om te gaan met Moeder Aarde.
Moeder Aarde of Nusa Ina dient in goed beheer te worden overgedragen aan de volgende generaties.

Nusa betekent in onze AlifURU taal wereld (aarde) en Ina Moeder. Pas veel later kreeg Nusa de betekenis eiland.