Terug naar homepage

Het AlifURU Volk - Leefwereld


 
 Adat en Alam vormen de Leefwereld van het AlifURU volk.
 

Adat

Volgens de Grote van Dale betekent adat ongeschreven regels, gewoonterecht. Echter voor het AlifURU volk houdt adat meer in dan alleen ongeschreven regels, adat vormt de kern van ons bestaan. Adat is nog die oercultuur in haar authentieke vorm die ondanks eeuwenlange invloeden door vreemde culturen en volkeren is blijven bestaan. Adat is een ‘leefwijze', het is onze manier van Leven die onze levenshouding bepaalt.

Hoewel adat geen religie is, zegt het ons ‘hoe we in het leven dienen te staan'. In de allereerste plaats dienen wij als Mens onze relatie te onderhouden met de ‘Almachtige', ‘Tunai' ( ), daarna met onze medemens, en tenslotte met onze natuurlijke leefomgeving.

Adat waarborgt de binding van het AlifURU Volk onderling, van onze identiteit als individu maar ook als Volk. Maar het is ook de binding die we hebben met ons grondgebied, met Maluku.

 kupu

                                                                                                   Alam

Het begrip Alam speelt bij de AlifUru mens een heel belangrijke rol. Hij beleeft Alam op 2 manieren namelijk als:
- natuurlijke leefomgeving en
- dimensie

We zullen het nu alleen hebben over alam als de natuurlijke Leefomgeving. Alam als dimensie laten we voorlopig achterwege. Alam vormt onze natuurlijke leefomgeving op Aarde. Het is de Levensbron van ons bestaan als mensheid. De onlosmakelijke verbinding van alles met alles (het universele zenuwstelsel) is de basis van de natuurlijke samenleving. Mens, dier, plant, natuur en aarde vormen tesamen een onlosmakelijke verbondenheid.
De aarde vormt op haar beurt samen met andere planeten, sterren en sterrenstelsels en alles wat zich in de universum bevindt een Eindeloze verbinding.

Het natuurlijke leefgebied van de AlifURU wordt gevormd door de grond waarop zij leven, en de zee die zijn eilanden omspoelt. De lucht die de mens nodig heeft om te leven "verbindt" dit alles met elkaar.