Terug naar homepage

Historie


Untitled Document
   
08-12-2012  
Chief Raoni neemt Kain Berang AlifURU in ontvangst

                        Jullie strijd is onze strijd                                            en onze strijd is jullie strijd 

                     julia                                                          Foto: Julia Ruijter

Een bijzondere ontmoeting                                                              Terwijl buiten een koude kille Hollandse weer rondtrok, werd de behaaglijke warmte binnen nog meer aangewakkerd door een heel bijzondere ontmoeting tussen twee inheemse volken: de Kayapo (Brazilië-Zuid Amerika) en de AlifURU (Maluku - Pacific).

Een bijzondere ontmoeting dat helaas zich afspeelt tegen de achtergrond van politieke en economische belangen die een gevaar vormen voor het voortbestaan van beide volken en andere inheemse volken.

 julia 1             foto: Julia Ruijter

Chief Raoni was naar Nederland gekomen op uitnodiging van het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken, waar hij besprekingen voerde op het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag en Arcadis (Nederlands advies- en ingenieursbedrijf) te Amsterdam. Chief Raoni wilde vooral wijzen op de rampzalige gevolgen voor mens en natuur door de bouw van de Belo Monte stuwdam. De Belo Monte stuwdam wordt gebouwd in het hart van de Amazone. Dit is het leefgebied van Chief Raoni en zijn volk de Kayapo indianen en tal van andere inheemse indiaanse volken. De Kayapo indianen en alle andere Indiaanse volken zullen moeten vertrekken, desnoods zal het Braziliaanse leger en politie worden ingezet.  

Het moge duidelijk zijn Chief Raoni had een boodschap:  STOP BELO MONTE!

         leo     leo                                                                                  foto's : Leo vd Vlist 

Na de welkomstwoord door de voorzitter van het Bestuur van het NCIV de heer Peter Jorna, werd mij de gelegenheid gegeven namens het AlifURU volk ook een toespraak te houden. Na mijn korte toespraak mocht ik een aantal geschenken aan Chief Raoni en zijn volk de Kayapo aanbieden.

'Namens het inheemse AlifURU volk, Raad van Adat Oudsten, Front Siwa Lima en Stichting Saka Mese Nusa AlifURU wil ik U en uw volk de Kayapo Indianen onze Kain Berang en Kruidnagelen aanbieden'. 

 leo    julia  leo      foto: Leo vd Vlist                            foto: Julia Ruijter                    foto: Leo vd Vlist
'Rood is de kleur van het Leven. Van AL het Leven dat 'God'( ) ons had toevertrouwd. Het Leven dat wij mensen moeten beschermen. De Kain Berang op onze schouder betekent dat wij ons gezamenlijk inzetten om het Leven te beschermen. Samen zullen WIJ waken over 'Moeder Aarde'. Want jullie strijd is onze strijd, en onze strijd is jullie strijd. Chief Raoni mag ik U deze Kain Berang aanbieden en over uw schouder leggen en vastknopen'. 

  julia  leo                              foto: Julia Ruijter                                         foto: Leo vd Vlist   

Chief Raoni stemde toe.                                                                         * De leeftijd van Chief Raoni wordt geschat op 83 jaar en vermoedelijk is zijn geboortejaar 1930. Het deed mij denken aan een aantal Adat Oudsten op Seram (Maluku), waarvan de meesten die we hadden ontmoet hun leeftijd en geboortejaar niet eens wisten.

Ook op Seram onze grootste eiland, is de Indonesische regering van plan een stuwdam aan te leggen. Dit heeft rampzalige gevolgen voor het inheemse AlifURU volk en de unieke natuurgebied.De stuwdam zal in het berggebied van de Binaija worden gebouwd. Dit ligt in het oosten van Seram, het deel dat reeds in 1982 tot nationaal park is verklaard, en dus een beschermd natuurgebied.
                       julia1                                                                                       foto: julia Ruijter
Daarna bood ik Chief Raoni een handvol kruidnagelen en vertelde erbij dat kruidnagelen alleen op Maluku groeiden en verder nergens anders op de wereld. Maluku stond in de geschiedenis dan ook bekend als 'the Spice islands'. De zeeroute naar Maluku was alleen bekend bij Arabische zeevaarders, zij hadden een monopolie over de kruidnagelhandel.
    leo   leo    foto's Leo vd Vlist

Uiteindelijk zochten de Europeanen de zeeroute naar Maluku door naar het westen te varen, en ontdekte Columbus Amerika. De Hollanders probeerden door naar het noorden te varen Maluku te bereiken. Maar verrast door de snel invallende winter moesten zij noodgedwongen 'overwinteren op Nova Zembla'. 

Toen de Hollanders de monopolie van de kruidnagelhandel veroverden op de Arabieren en Portugezen en Maluku koloniseerden was dat het begin waarin de wereldbeeld totaal veranderde. Bijna in alle werelddelen hadden de Europeanen hun kolonies gevestigd.

                              Chief Raoni jullie strijd                                                                    is onze strijd,                                                                      en onze strijd is jullie strijd!
                                                                
   julia
                                                                                             foto: Julia Ruijter