Terug naar homepage

Inheemse volkeren - In hun bestaan bedreigd


Buij Jat vrouw (India)
Foto: Guus Geurts

     

In hun bestaan bedreigd

In het algemeen wordt erkend dat inheemse volkeren tot de meest benadeelde en kwetsbare bevolkingsgroepen behoren. Kenmerkend voor deze volkeren is dan ook dat zij in hun bestaan worden bedreigd.
Op tal van plaatsen in de wereld wordt hun natuurlijk leefgebied in toenemende mate ernstig bedreigd door illegale houtkap en vervuiling door industriële activiteiten. Inheemse volkeren leven met de constante dreiging van hun grondgebieden te worden verdreven door onrechtmatig landonteigening, economische belangen, transmigratiepolitiek, en door oorlogen en militaire activiteiten. Ze worden ook regelmatig geconfronteerd met moord en intimidatie.
Helaas zijn vele inheemse volken al van hun grondgebieden verdreven, en voor vele andere staat hetzelfde te gebeuren. Ook hun unieke leefwijze wordt ontkend en onmogelijk gemaakt. Ruimte voor hun culturele beleving en te leven volgens hun leefwijze wordt steeds kleiner. De inheemse mens raakt niet alleen zijn taal en grondgebied maar ook zijn geschiedenis kwijt.

Het cultureel uitroeien van groepen inheemse volkeren voltrekt zich voor de ogen van de wereldgemeenschap.