Terug naar homepage

Inheemse volkeren - Strijd om bestaansrecht


Loncheng vrouwen China
Foto: Guus Geurts

 

Strijd om Bestaansrecht

Vele inheemse volkeren zijn tot op de dag van vandaag verwikkeld in een strijd voor behoud van hun grondgebieden en de eventuele
aanwezige grondstoffen. Ze zijn vastbesloten hun erfrechten, erfgronden en alles wat ermee samenhangt te beschermen en te behouden.
Inheemse volkeren blijven Strijden om hun bestaansrecht. Ze willen voortbestaan als volk met eigen normen en waarden ontwikkeld uit
eeuwenoude tradities. Ze willen hun natuurlijk leefgebied, hun eigen identiteit, geschiedenis en cultuur behouden om die in goed beheer
aan de volgende generaties te kunnen overdragen.

Inheemse Volkeren en de VN

Het was Chief Deskaneh, Opperhoofd van de Cayoga indianen die als eerste inheemse voorman aandacht vroeg voor de inheemse volkeren.
In 1923 reisde hij naar Geneve om bij de Volkenbond te pleiten voor hun internationale erkenning. Gevolgd door de Maori leider Tahupotiki Wiremu Ratana in 1924. Helaas had het initiatief van beide voormannen niet het gewenste resultaat behaald. Maar hun nobel
streven had wel vele inheemse volkeren geïnspireerd om voor hun rechten op te komen.