Terug naar homepage

Inheemse volkeren - Verenigde Naties


Baguio krijger (Filipijnen)
Foto: Guus Geurts

 

Werkgroep Inheemse Volkeren

Pas in 1997 hield de Verenigde Naties een aantal conferenties inzake de problematiek van de inheemse volkeren. Vijf jaar later - in 1982 - werd opnieuw een dergelijke conferentie
georganiseerd, namelijk de ‘Working Group on Indigenous Populations'. Eveneens een initiatief van de VN.
In 1994 werd door de Algemene Vergadering van de VN de ‘International Decade of the World's Indigenous People, 1995 - 2004' afgekondigd. In datzelfde jaar werd 9 augustus
1994 als Dag van de Inheemse Volkeren uitgeroepen. Het jaar daarvoor - 1993 - was het VN jaar van de Inheemse volkeren.
Inheemse volkeren beginnen zich binnen de VN systeem te manifesteren en voor hun rechten te pleiten. En het zal bijna 2 decennia van onophoudelijke diplomatieke lobby's duren,
door vertegenwoordigers van inheemse volkeren, voordat uiteindelijk de adoptie van de verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren werd aangenomen.