Terug naar homepage

Inheemse volkeren - Verklaring Rechten inheemse Volkeren


Inheemse deelnemers Wereldwijde Ceremonie
Den Haag 9 augustus 2007
Foto: Debbie Kakisina

 

Verklaring Rechten inheemse Volkeren

Op 13 september 2007 nam de Algemene Vergadering van de VN de Verklaring voor de Rechten van de Inheemse Volkeren aan. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de inheemse volkeren. Voor het eerst werd een document aangenomen dat de collectieve rechten van hen als groep (inheemse volkeren) beschermt. Een verklaring die niet zonder slag of stoot is aangenomen. Aanvankelijk leek het door interventies van een aantal westerse staten bijna van tafel te verdwijnen. Eind 2006 werd de stemming uitgesteld. Enkele weken voor de stemming in september 2007 werd op initiatief van de Tua2 Adat in Ceram (Maluku) een wereldwijde ceremonie voorgesteld om de aanname van de verklaring te ondersteunen. Dit is ook verwezenlijkt. De ceremonie werd door Bangsa Adat AlifURU en St Nusa AlifURU i.s.m. het NCIV (Nederlands Centrum voor Inheemse Volken) op 9 augustus georganiseerd. 25 verschillende inheemse volkeren deden mee aan de wereldwijde ceremonie. In Nederland werd de ceremonie in Den Haag gehouden onder de ‘Vredesboom' in wijkpark Transvaal.