Terug naar homepage

Het AlifURU Volk - Samenleving...'MU of LeMUria. Reconstructie van een verborgen geschiedenis,           die we zijn vergeten'....
AmaRessi, ‘Op zoek naar mijn Matarumah

AlifURU samenleving                                                                  De relatie die het AlifURU volk onderling bindt uit zich in het samenleven en samenwerken in familie- en dorpsgemeenschappen. Een dorpsgemeenschap bestaat uit verscheidene families. Het leven in dorpsgemeenschappen vormt de basis voor onze adat dorpssysteem. Bijna alle dorpen in Maluku bezitten de status van een negeri adat (adat dorp).

Familie structuur                                                                      Aan de basis van de adat dorpssysteem staat het gezin of familie. Elk gezin of familie maakt deel uit van een matarumah. Verscheidene matarumahs vormen een soa. Een adat dorp wordt gevormd uit meerdere soa's.

Matarumah is de kern of stam van de familie en is de belangrijkste eenheid binnen de AlifURU samenleving. De achternaam speelt hierbij een belangrijke rol. Van uit de matarumah kan elke Molukker (AlifURU) zijn afkomst of oorsprong afleiden. Een oorsprong die stamt vanuit de geschiedenis van het verloren continent en de beschaving van El MU, El Muria of Lemuria.

Het onderhouden van de familierelatie reikt verder dan de Broers en
Zussen van onze ouders. Ook de broers en zussen van onze opa's en oma's en hun kinderen worden tot familie gerekend. De familierelatie vertoont daarom een groot netwerk van neven, nichten, ooms, tantes en opa's en oma's. Om aan te duiden hoe de familie relatie onderling is, gebruiken we speciale aanspreektitels.

Tegen elke willekeurige oudere Molukker zeggen we oom of tante.
Onze oudste broer of zus spreken we aan met Bung of Usie. Hoe
spreken we dan een jongere zus van onze moeder of vader aan? Hoe noemen we de ouders van onze opa's en oma's? Wanneer zeggen we Mamabongso of Wate en wanneer Moei of Papatua?


Aanspreektitels                                                                        We laten aan de hand van een voorbeeld van een gezin zien hoe we de aanspreektitels hanteren. Het gezin bestaat Vader en Moeder met 6 kinderen. De 6 kinderen zijn 3 broers Bung, Mat en Ateng en 3 zussen Usi, Omi en Ina.

zie Aanspreektitel