Terug naar homepage
PETITION ON LINE

Maluku NU


stop ontwrichting adat

Wie zijn wij

Wij, Bangsa Adat AlifURU (=inheems AlifURU volk), zijn de oorspronkelijke bevolking van de Republik Maluku Selatan (RMS) een Zuid-Molukse eilandengroep in de Indische archipel, die wordt omgeven door de: Ceram zee; Arafura zee; Timor zee en de Banda zee.

Net als elk ander volk hebben wij naast een eigen land ook onze eigen cultuur, identiteit en talen. Het Moluks Maleis wordt aan de kust gesproken en onze Alifurse talen: het Alune en Wemale vrnl. in de binnenlanden.

Geschiedenis

Op 27 december 1949 werd de Republik Indonesia Serikat (=Verenigde Staten van Indonesie) uitgeroepen met Sukarno als president. Niet lang hierna begon Sukarno met de ontheffing van de RIS door al de andere deelstaten met geweld in te nemen.Vanwege deze militaire expansie hebben wij op 25 april 1950 onze onafhankelijkheid uitgeroepen: Republik Maluku Selatan (RMS). Desondanks is Sukarno in datzelfde jaar ons land met militair geweld binnengevallen en worden wij tot op heden bezet, onderdrukt en uitgebuit.

Wat is Adat

Adat is voor ons Bangsa Adat AlifURU dus meer dan een ongeschreven regel, meer dan cultuur het is ook een leefwijze die al eeuwenlang bestaat en tot op de dag van vandaag door ons wordt gerespecteerd en nageleefd.

De Adat is zó in ons dagelijks leven verweven dat het de kern is van ons bestaan. Het is onze leefwijze, onze cultuur en onze identiteit.

Wat maakt de Adat zo uniek

De Adat zegt hoe wij Bangsa Adat AlifURU in relatie moeten staan met onze medemens: in zowel goede als slechte tijden moeten we naar elkaar omkijken, elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Dit is voor ons de kern van de Adat. Zo leven wij al generatieslang. Deze leefwijze vindt je terug in ons familie- en gezinsleven, zoals de Pela- en Gandongschap.

Tussen verschillende Adatdorpen (=een van origine AlifURU dorp) bestaat een eeuwenoude Pelaverbond en Gandongband. Dat zijn dorpen die resp. een broederschap of van oudsher een bloedverwantschap met elkaar hebben, ze dienen elkaar te beschouwen als broers en zusters. De Adat verbiedt dan ook dat inwoners van deze dorpen ruzie met elkaar hebben, tegen elkaar ten strijde trekken en of met elkaar trouwen.

Tot op de dag van vandaag houdt Bangsa Adat AlifURU, waar ook ter wereld zich aan de regels van dit Pela- en Gandongverbond.

Het is de Adat die ervoor waakt dat er, vanwege de Pelaschap en het Gandongverbond, conflicten ontstaan tussen de verschillende religies, waardoor wij Bangsa Adat AlifURU, hetzij Christenen, hetzij Moslims of Hindu (=oud AlifURU geloof) al eeuwenlang in vrede naast en met elkaar (kunnen) leven.

De kracht van de Adat bleek heel duidelijk toen in de jaren 1999-2004 in Maluku een oorlogsconflict heerste. Indonesie wou de wereld doen geloven dat het hier om een religieus conflict ging tussen AlifURU moslims en AlifURU christenen. En het is juist vanwege de Adat dat heel veel kampongs (=dorpen) niet zijn ingegaan op deze propaganda. Daarom heeft het Front Siwa Lima van meet af aan de internationale wereld bekend gemaakt dat deze oorlogssituatie door de regering in Djakarta is opgezet en geregisseerd. Dit is later ook bevestigd door de buitenlandse media en Munir de Indonesische mensenrechtenactivist.

Ook zegt de Adat hoe wij moeten omgaan met onze natuurlijke omgeving. Wij Bangsa Adat AlifURU beschouwen Maluku als het land dat door God aan ons is geschonken. Het is dan ook onze plicht om zorgvuldig met ons land om te gaan en ervoor te zorgen dat onze natuurlijke omgeving in evenwicht blijft, zodat onze kinderen en kindskinderen kunnen leven van wat het oerwoud en de zee opbrengen.

Wat de Adat ook zo bijzonder maakt: in heel Maluku bezit elke AlifURU familie een stuk grond, dat ze volgens een eeuwenoude Adattraditie krijgt toegewezen om zo in haar eigen primaire levensonderhoud te kunnen voorzien. Tegelijkertijd heeft ze de plicht om er voor te zorgen dat de natuur van de aan haar toegewezen grond in evenwicht blijft.

Adat is dus wie wij Bangsa Adat AlifURU zijn: wij kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar en helpen elkaar. Ook zorgen wij ervoor dat de natuur in evenwicht blijft. Deze normen en waarden vormen al eeuwenlang de kern van ons bestaan. Kortom de Adat is onze leefwijze, onze cultuur en onze identiteit.

Indonesie ontwricht onze Adat

Zo is Indonesie al 64 jaar bezig om de Adat stapsgewijs te ontwrichten. Ze is begonnen met ons land af te pakken en nu is ze bezig om onze talen af te pakken. Als laatste wordt onze Adat afgepakt: onze leefwijze, onze cultuur en onze identiteit.

Onteigening gronden AlifURU families

Indonesie heeft sinds 1950 ons land met militair geweld van ons afgepakt en 60 jaar lang met haar transmigratiepolitiek Javanen, Madurezen, Buginezen e.a.naar Maluku laten overbrengen.

Voor de vestiging van de inmiddels meer dan 10.000-den transmigranten en (buitenlandse) bedrijven moeten hectares oerwouden worden gekapt, waarvan de gronden eigendom zijn van AlifURU dorpen en AlifURU families. Deze gronden worden door Indonesie met militair geweld onteigend.

Het Adatsysteem van grondtoewijzing wordt hiermee verkracht en het maakt de AlifURU familie afhankelijk van anderen om in haar dagelijkse levensonderhoud te voorzien..

Dankzij de Adat is de natuur in Maluku eeuwenlang in evenwicht gebleven. Maar, vanwege de (illegale) houtkappingen door en voor de transmigranten, buitenlandse (houtkap)bedrijven en Indonesische bedrijven is de natuur totaal uit haar balans en kampt Maluku met tekorten van wat het oerwoud voortbrengt en ook met hevige regenvallen, modderstromen en aardverschuivingen.

Invoering Bahasa Indonesia

Sinds dat de Bahasa Indonesia in heel Indonesie werd verplicht gesteld, heeft het onze Moluks Maleis verdreven. En nu wordt ook het voortbestaan van onze Alfurse talen, het Alune en Wemale, bedreigd. Deze 2 talen worden niet alleen in de binnenlanden gesproken, maar ook bij Adatceremonies en Adatrituelen.  

De benoeming van het hoofd van een kampong (dorp) of negeri (regio) gebeurt niet langer meer volgens de AlifURU Adat, maar via rechtstreekse benoeming door de regering in Djakarta. Deze functionaris zal dan volgens de Indonesische wet- en regelgeving handelen zonder rekening te houden met onze leefwijze, de Adat.

Gevolgen ontwrichting van de Adat voor ons Bangsa Adat AlifURU

Onze eeuwenoude leefwijze: elkaar helpen, naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen komt hiermee op losse schroeven te staan en zal zo langzamerhand verdwijnen. Datzelfde geldt ook voor de manier waarop wij al eeuwenlang volgens de Adattraditie de natuur in evenwicht houden.

Als de Adat ontwricht, raken we onze identiteit, onze cultuur en onze leefwijze kwijt. En daarmee ook ons bestaansrecht als Bangsa Adat AlifURU.

Met ons eigen land, onze eigen talen, onze eigen cultuur en identiteit hebben wij Bangsa Adat AlifURU bestaansrecht. En daarmee hebben wij het recht om te leven volgens onze waarden en normen en dat is de Adat.

N.B. In 2012 hebben de Verenigde Naties Indonesie aanbevolen om de rechten van inheemse volken binnen haar landsgrenzen te erkennen (ILO Conventie 169) 1).  Ook moet Indonesië de rechten van traditionele grondgebieden, territoria en natuurlijke hulpbronnen van inheemse volken waarborgen. In haar reactie (sept. 2012) aan de VN ontkent Indonesie dat er binnen haar landsgrenzen inheemse volken bestaan 2).

Hiermee ontkent Indonesie dus het bestaan van Bangsa Adat AlifURU, West Papua e.a. inheemse volken binnen haar landsgrenzen.

 

Terug naar petition online.

https://secure.avaaz.org/nl/petition/Indonesische_regering_stop_de_transmigratie_onteigening_AlifURU_gronden _en_illegale_houtkap/?nklPyhb

1)

http://assets.survivalinternational.org/documents/827/upr-indonesia-report.pdf

Het betreft de recommendations/aanbevelingen 109.7 en 109.36 (van Noorwegen) in de Universal Periodic Review (UPR) van juli 2012. De UPR is een mechanisme dat onder auspiciën van de Human Rights Council regelmatig landen toetst.

2)

http://assets.survivalinternational.org/documents/828/indonesias-response-to-unpr.pdf

Zie punt 6.3: Recommendations 109.7 and 109.36