Terug naar homepage

Het AlifURU volk - De aanspreektitels


 

 

De aanspreektitels

Om de juiste aanspreektitels te hanteren is het belangrijk te weten dat je de vrouwelijke lijn (alle zussen) en mannelijke lijn (alle broers) gescheiden moet houden.

zie schema links; vader, moeder en hun 6 kinderen 

Wanneer we de vrouwelijke lijn (zussen; Usi, Omie en Ina)  volgen dan zijn de oudere zussen de Mamatua voor de kinderen van de jongere zussen. De jongere zussen daarentegen zijn de Mamabongso voor alle kinderen van de oudere zussen. De echtgenoten van de oudere zussen worden met Papatu aaange-sproken. En die van de jongere zussen met Papabongso.                    

Bij de broers; Bung, Mat en Ateng (mannelijke lijn) zien we bijna hetzelfde; alleen noemen de kinderen van de jongere broers de oudere broers Papatua.
Terwijl de kinderen van de oudere broers de jongere broers met Papabongso aanspreken. Hun  echtgenotes worden respectievelijk Mamatua of Mamabongso genoemd.

Aanspreektitel Vrouwelijke Lijn

 

zusjes

Aanspreektitel kinderen zusjes          De kinderen van Ina spreken haar oudere zussen aan met Mamatua:
- Usi wordt alleen met Mamatua aangesproken. Haar man Papatua.
- Omie noemen ze Mamatua Omie. Haar man Papatua. 

Anders wordt het bij de kinderen van Usie die spreken haar jongere zusjes aan met
Mamabongso:
- Omie wordt Mamabongso Omie genoemd.
- Ina wordt als jongste alleen met Mamabongso aangesproken.
Hun echtgenoten worden met Papabongso aangesproken.

Omie wordt zowel Mamatua (kinderen Ina) als Mamabongso (kinderen Usie) genoemd.

 

 Aanspreektitel Mannelijke lijn

 

broers

Aanspreektitel kinderen broers         De kinderen van Anis spreken zijn oudere broers aan met Papatua:
- Bung wordt alleen met Papatua aangesproken. Zijn vrouw Mamatua.
- Mat noemen ze Papatua Mat. Zijn vrouw
Mamatua.

Anders wordt het bij de kinderen van Bung die spreken zijn jongere broers aan met Papabongso:
- Mat wordt Papabongso Mat genoemd.
- Anis wordt als jongste alleen met Papabongso aangesproken.
Hun echtgenoten worden met Mamabongso Aangesproken.

Mat wordt zowel Papatua (kinderen Anis) als Papabongso (kinderen Bung) genoemd.

 

 Aanspreektitel Ooms en Tantes

 ooms tantes

Aanspreektitel Ooms en Tantes       Anders wordt het wanneer de kinderen hun tantes (zussen van hun vaders) en ooms (broers van hun moeders) aanspreken. Hier is het ook belangrijk de vrouwelijke lijn en de mannelijke lijn gescheiden te houden.  

De kinderen van alle zusjes spreken hun
ooms aan met Oom en hun vrouwen met
Moei. Terwijl de kinderen van alle broers hun tantes met Uwa aanspreken en hun
echtgenoten met Wate.
Hier spelen de leeftijd van de broers en
zussen geen rol.

                                          

 
 
anak2
    3 broertjes, de toekomstige Papabongso (l),           Papatua (m) en Papatengah (r)

Zussen en broers die zich tussen de oudste en jongste bevinden, worden zowel Mamabongso en Mamatua respectievelijk Papabongso en Papatua genoemd. In ons voorbeeld betreffen het Omie en Mat.  

In sommige delen van Maluku worden de broers tussen de oudste en jongste met PapaTengah (= middelste) aangesproken. Dit geldt uiteraard ook voor de zussen.

 

Oudere broers en zussen worden bijna altijd met Bung en Usie aangesproken.

 

 

                      2 neefjes met hun buit

anak2
       neef Bintja (L) spreekt ouders van neef Anis (r)
       met Uwa en Wate. Anis op zijn beurt spreekt          ouders Bintja met Oom en Moei. Hoe zit het dan                         met de familierelatie tussen hen? 

 

                  In het kort:

Oudere broers en zussen worden altijd met Bung en Usie aangesproken. Dit geldt ook voor oudere Molukkers die net geen tante of oom genoemd kunnen worden.

De kinderen van alle broers en zussen zijn in principe ook broers en  zussen van elkaar. Hun ouders zijn ook verantwoor-delijk voor elkaars kinderen. Want die spreken de broers en zussen van hun ouders aan met PapaTua, MamaTua, Uwa, Wate, Oom en Moei. De broers en zussen zijn ook de ouders van de kinderen van hun broers en zussen.

Onze opa's en oma's worden Tete en Nene genoemd. Hun ouders spreken wij aan met Ojang zowel de vrouw als de man.

 
 
anak3
         Kinderen uit een gezin. Bung (gele tshirt)              is oudste van de kinderen.
Vrouwelijke lijn

Tua = oudere
Mamatua is de oudere zus van mijn moeder. Haar man wordt Papatua genoemd.

Bongso = jongere
Mamabongso is de jongere zus van mijn moeder en haar man noemen wij Papabongso.

Oom = oom
Oom of Momo staat voor broer van mijn moeder. Zijn vrouw wordt met Moei aangesproken.

Mannelijke lijn

Tua = oudere
Papatua is de oudere broer van mijn vader. Zijn vrouw wordt Mamatua genoemd.

Bongso = jongere
Papabongso is de jongere broer van mijn vader en zijn vrouw noemen wij Mamabongso.

Uwa = tante
Uwa staat voor zus van mijn vader. Haar echtgenoot wordt Wate genoemd.