Terug naar homepage

Project 1 Vertalen en verspreiden Rechten van Inheemse Volkeren


VN VERKLARING OVER DE RECHTEN VAN INHEEMSE VOLKEN VAN LEVENSBELANG VOOR HET (VOORT)BESTAAN VAN  HET INHEEMSE AlifURU VOLK.

Project vertalen & verspreiden van de VN verklaring over de rechten van inheemse volken in de bahasa tanah1 van het Inheemse AlifURU volk.

                                                                                     Verklaring Rechten van Inheemse Volkeren
Op 13 september 2007 heeft de VN de verklaring aangenomen over de rechten van de inheemse volken. Een belangrijke overwinning voor inheemse volken die dreigen hun identiteit en leefomgeving kwijt te raken of reeds kwijt geraakt zijn. De landen aanwezig op deze vergadering hebben op 4 na deze verklaring ondertekend. Nederland en Indonesië tekenen ook voor de verklaring.

lees ook bevestigingen VN-verklaring onderaan

Stichting Nusa AlifURU is van mening dat de VN verklaring over de rechten voor de inheemse volken bekend gemaakt moet worden onder het inheemse AlifURU volk op de Molukken. De wetenschap dat internationaal een verklaring is ondertekend die de adatrechten van het inheemse AlifURU volk beschermt zal haar ook sterken om haar eigen identiteit en cultureel erfgoed te behouden en te leven in haar natuurlijke leefomgeving, met het behouden resp. herstellen van het adatdorpssysteem.

[1] Bahasa tanah is de oorspronkelijke AlifURU taal 

Actieplan Project vertaling en verspreiding
De stichting wil de verklaring laten vertalen en verspreiden in de bahasa tanah.
De stichting heeft de intentie dit project op te starten op 7 à 8 plaatsen/gebieden in de Molukken. Om dit te verwezenlijken zijn de financiële middelen van de stichting op dit moment niet toereikend. Daarom zal dit project als pilot opgestart worden op Ceram.
Daarna, bij slagen van de pilot, volgen de andere gebieden in de Molukken (Ambon, de Lease eilanden, de Aru-, Kei-, en Tanimbareilanden, Buru, de Noord Molukken en de eilanden zoals Kisar, Weta, Nila, Teun en Serua).

Na de verspreiding van de vertaling van de VN verklaring zullen de stamoudsten een belangrijke rol spelen in het bewustwordingsproces. Wat betekent de inhoud van de verklaring voor het AlifURU volk. In hoeverre kunnen de adatrechten worden hersteld.

Wie wordt er ingezet:
Er zullen eigen mensen van het AlifURU volk worden ingezet. Dit vergroot de motivatie. Het is hun eigen belang. Bovendien zal er door eigen netwerk meer sneller aandacht komen voor de mogelijkheden tot bewustwording.

U kunt ons steunen dit project vertaling en verspreiding van de VN verklaring over de rechten van inheemse volken te doen slagen door uw donatie te storten op:
Giro 519 2223 (ING bank) t.n.v. stichting Saka Mese Nusa AlifURU te Amsterdam.

Bevestigingen VN-verklaring                                                     De bevestigingen die in de VN- verklaring over de rechten van de inheemse volken zijn opgenomen sterkt Stichting Nusa AlifURU in haar streven de rechten van het inheemse AlifURU volk te beschermen. Enkele bevestigingen zijn o.a.
- dat inheemse volken gelijk zijn aan alle andere volken, onder erkenning van het recht van alle volken om zich te onderscheiden, zich als onderscheid te beschouwen en als zodanig gerespecteerd te worden,
- dat alle volken bijdragen aan de diversiteit en rijkdom aan beschavingen en culturen, die tezamen het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid vormen,
- dat alle doctrines, politiek en gebruiken die zijn gebaseerd op de superioriteit van volken of individuen of deze propageren, op basis van nationale afkomst, raciale, godsdienstige, etnische of culturele verschillen, racistisch, weten- schappelijk onjuist, van rechtswege nietig, moreel verwerpelijk en sociaal onrechtvaardig zijn,
- dat inheemse volken hun rechten moeten kunnen uitoefenen zonder enige vorm van discriminatie.

VN verklaring zie: Inheemse Volkeren en klik op VN Verklaring.