Terug naar homepage

Maluku NU


Palmolie GROTE boosdoener!


Duurzaam kappen bestaat niet, en duurzaam palmolie al helemaal niet

Van palmolieplantages kunnen wij niet eten, evenmin kunnen wij onze honger stillen met palmolie verwerkt in diesel… 

                  

Noord Seram 2015

OERWOUD IN BRAND

 
seram tabakar 

Een groot deel van het oerwoud in noord Seram werd in brand gestoken, voornamelijk voor  palmolie plantages maar ook het  huisvesten van Javaanse transmigranten. De brand duurde bijna 3 weken. Een oppervlakte van bijna 40.000 hectare oerwoud ging in vlammen op. Dit is bijna gelijk aan 66.666 voetbalvelden (60x100). De immense rook die hierbij ontstond had zelfs het eiland Ambon bereikt en een paar dagen bedekt.

 


 hutan tabakar hutan tabakar                                de brand duurde 3 dagen                                         

Door de branden werden de dorpen Siahari en Kokoroli  van AllifURU bewoners volledig in as gelegd, ook hun tuin- landbouwgrond waar zij hun voedsel verbouwen was in vlammen opgegaan. Noodgedwongen moesten ze een ander heenkomen zoeken. Ze hadden geen enkel hulp (financieel of materieel) gekregen zowel van de lokale als nationale overheden.

  orang allifuru pengungsi  orang allifuru pengungsi           Hun schaarse bezittingen kunnen ze nog meenemen, hun grond                            en leefgebied  waarop hun hele bestaan is gebaseerd zijn ze voorgoed kwijt!                                                    

Onderzoek naar de oorzaak van de branden werden nooit uitgevoerd. Hoewel het vermoeden in het begin al in de richting van palmoliebederijf Pt. Nusa Ina (zie lijst hieronder nr. 94)  en het Indonesische leger en politie wees. Een reden waarom een onderzoek uitbleef was omdat  er kennelijk banden zouden zijn met personen die in de hoogste kringen van de Indonesische regering  en leger bevinden. Jammer genoeg waren er geen concrete bewijzen hiervoor.

                                

orang Allifuru pengungsi Onthutst, ontredderd en machteloos enkele bewoners van Siahari

De inheemse AllifURU bevolking is voor zeker 80% van haar dagelijkse behoefte afhankelijk  van het regenwoud. Het regenwoud schenkt het AllifURU volk praktisch alles wat zij nodig heeft van voornamelijk voedsel maar ook gereedschap, wapens, vaartuigen tot woningen. Sinds duizenden jaren kent het AllifURU volk een grote mate van voedselsoevereiniteit, dat met het kappen van de regenwouden voor het aanleggen van palmolie plantages zij voorgoed dreigt te verliezen.

 
seram tabakar
nu staat er een palmolie plantage

Het is des te meer wrang te moeten concluderen dat palmolie o.a. gebruikt wordt in het verwerken van voedsel hier in het westen, zal leiden tot voedselafhankelijkheid en mogelijk ook honger in Maluku.

1. Boskap bedreigt bestaan inheemse AlifURU volk op Tanimbar  

 
boskap Tanimbar
Ondanks hevige protesten van het inheemse AlifURU volk zet het houtkap bedrijf PT Karya Jaya Berdikari de boskap voort van stukken oerwoud, die tot de traditionele gronden behoren van o.a. de AlifURU dorpen Watmuri en Arma.
  boskap Tanimbar  boskap Tanimbar
AlifURU inwoners van Watmuri nemen schade op na houtkap op hun adat gronden.
  boskap Tanimbar   boskap Tanimbar  
Dhr. Karel Albert Ralahalu gouverneur van Maluku heeft de vergunning voor de boskap verleend onder aanbeveling nr. 522.11-26. Ook de regent van zuid-west Maluku heeft de vergunning verleend onder aanbeveling nr. 522/093/Rek/2007.
   boskap Tanimbar    boskap Tanmbar
Bomen worden nadat ze gekapt zijn, in het oerwoud gedumpt  en als afvalhout door PT Karya Jaya Berdikari zo maar achteloos achtergelaten.
 

2. Sago, ons voedselvoorziening in gevaar 

100.000 sagobomen gekapt HuaUlu, Seram    

Op Seram, Buru en andere eilanden vinden ontbossingen plaats waarbij veel sagobossen verloren gaan.  Ook moeten grote delen van het oerwoud wijken om plaats te maken voor leef- en woonruimte voor transmigranten voornamelijk uit Java.                               

Een voorbeeld vormt het dorpje Huaulu in midden Seram. Een groot stuk oerwoud aan de kust dat tot hun grondgebied behoorde werd zonder hun medeweten en toestemming gekapt voor de aanleg van een garnalenkwekerij. Hier vond dus landroof en onrechtmatige landonteigening plaats. Het begon in 1993, toen zonder hun toestemming en zelfs zonder hun medeweten, begonnen werd met het kappen van hun oerwoud. Om problemen met de AlifURU gemeenschap van HuaUlu te voorkomen werden Leger en politie van Indonesie ingezet om de houtkapbedrijf en hun personeel te beschermen. 

 HuaUlu

                                                                100.000 sagobomen                                                         in korte tijd gekapt, betekent duizenden jaren voedsel in een klap weg.

Uit de officiële papieren bleek dat het om 100.000 sagobomen ging. Gemiddeld kan 1 sagoboom een gezin van 7 personen 280 dagen van voedsel voorzien. Voor een gebied met 100.000 sagobomen is dat 28.000.000 dagen achtereen voedsel d.i. 77.778 jaren. Het dorpje bestaat uit 29 gezinnen dit betekent dat in een tijdbestek van enkele dagen 2.682 jaren voedsel verloren is gegaan t.b.v. een garnalenkwekerij.
 
huaulu
    Grondgebied Huaulu dorpje onrechtmatig onteigend t.b.v. garnalenkwekerij.                      Vorig jaar (2010)  is daar ook begonnen met huisvesting van duizenden                      transmigranten uit Java en andere eilanden buiten Maluku 
In 2010 is begonnen met het bouwen van huizen voor duizenden transmigranten uit Java en andere eilanden buiten Maluku.
Opvallend is dat gebieden waar transmigranten worden gehuisvest voorzien worden van geasfalteerde wegen, met moderne woningen en militaire legerposten.
 
huaulu
                    Grote hectare oerwoud verdwijnt t.b.v. huisvesting  duizenden                                     transmigranten uit Java e.a. eilanden buiten Maluku