Terug naar homepage


U kunt ons helpen.....

< | Lees verder >

Net zoals vele andere inheemse volkeren is het AlifURU volk het
slachtoffer van illegale landonteigening, onrecht, geweld, moord en
intimidatie. De Indonesische overheid ontkent systematisch hun
identiteit en cultuur, ontneemt hun de basis van hun unieke
adatsysteem. Dit gebeurt al vele jaren. De laatste paar jaar is het
AlifURU volk gaan beseffen wat zij kwijt geraakt zijn. En dat is heel
wat.
Vaak hebben zij geen toegang tot het reguliere onderwijs wat hen
belemmert in een zelfstandige en verantwoordelijke participatie in de nationale en de mondiale maatschappij en samenleving. Goede
medische zorg - van een gewoon doktersbezoek tot
ziekenhuisopname - ontbreekt gewoonweg.
Honderden hectaren oerwoud moeten plaats maken voor duizenden
transmigranten, voornamelijk uit Java. Illegale houtkap vindt op grote schaal plaats, vooral op het eiland Ceram. Met het verdwijnen van grote delen van het oerwoud verdwijnt ook de voedselketen voor mens en dier.

 

De gevolgen zijn desastreus: sociale instabiliteit en
onherstelbare beschadigingen van het ecologische systeem.